Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης Φοιτητικής Μέριμνας

Φοιτητές

Παρακολούθηση προόδου, Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών

Καθηγητές

Ηλεκτρονική υποβολή βαθμολόγιων, Παρακολούθηση εικόνας φοιτητών, Παρακολούθηση Ιστορικού Βαθμολόγιων, Στατιστικά κλπ

Γραμματεία

Παραλαβή ηλεκτρονικών αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών, Παρακολούθηση ιστορικού αιτήσεων
Κατανομή ενεργών σπουδαστών του ΑΤΕΙ ανά σχολή
%
2247
ΚΟΜΒΟΣ ΣΤΕΓ
%
1908
ΚΟΜΒΟΣ ΣΤΕΤΔ
%
4370
ΚΟΜΒΟΣ ΣΔΟ
%
5608
ΚΟΜΒΟΣ ΣΤΕΦ
%
4895
ΚΟΜΒΟΣ ΣΕΥΠ
%
1991
Παραρτήματα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Ορκομωσίες που πραγματοποιήθηκαν στο σύνολο των τμημάτων ανά έτος.

2013
2012
2011
2010

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Ορκομωσίες που πραγματοποιήθηκαν στο σύνολο των τμημάτων ανά έτος.

2014
2013
2012
2011

ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ορκομωσίες που πραγματοποιήθηκαν στο σύνολο των τμημάτων ανά έτος.

2013
2012
2011
2010

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Ορκομωσίες που πραγματοποιήθηκαν στο σύνολο των τμημάτων ανά έτος.

2013
2012
2011
2010

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ορκομωσίες που πραγματοποιήθηκαν στο σύνολο των τμημάτων ανά έτος.

2014
2013
2012
2011