Παρακολούθηση προόδου, Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών

Είσοδος

Ηλεκτρονική υποβολή βαθμολόγιων, Παρακολούθηση εικόνας φοιτητών, Παρακολούθηση Ιστορικού Βαθμολόγιων, Στατιστικά κλπ

Είσοδος

Παραλαβή ηλεκτρονικών αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών, Παρακολούθηση ιστορικού αιτήσεων

Είσοδος

Φηφιακή υπηρεσία ΑΤΕΙ: Κωδικολόγια έκδοσης στατιστικών

Είσοδος

Κατανομή ενεργών σπουδαστών του ΑΤΕΙ ανά σχολή
%
2247
ΚΟΜΒΟΣ ΣΤΕΓ
%
1908
ΚΟΜΒΟΣ ΣΤΕΤΔ
%
4370
ΚΟΜΒΟΣ ΣΔΟ
%
5608
ΚΟΜΒΟΣ ΣΤΕΦ
%
4895
ΚΟΜΒΟΣ ΣΕΥΠ
%
1991
Παραρτήματα