Πληροφορίες

Τίτλος σπουδών : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ.
Διάρκεια σπουδών : 8 εξάμηνα.
Επίπεδο σπουδών : Προπτυχιακό.
Δίδακτρα : 0.

Μαθήματα προγράμματος σπουδών