Πληροφορίες

Τίτλος σπουδών : Ονομασία Διπλώματος.
Διάρκεια σπουδών : 8 εξάμηνα.
Επίπεδο σπουδών : Προπτυχιακό.
Δίδακτρα : 0.

Μαθήματα προγράμματος σπουδών

Γ εξάμηνο
1Γ ΕΞΑΜ ΟΜΑΔΑ
Δ εξάμηνο
2Δ ΕΞΑΜ ΖΠ