ΑΤΕΙΘ > ΚΟΜΒΟΣ ΣΤΕΦ > ΠΜΣΠΛ

ΤΜΗΜΑ Π.Μ.Σ. Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου

Πληροφορίες

Διάρκεια σπουδών : 4 εξάμηνα.
Επίπεδο σπουδών : Μεταπτυχιακό.
Ιστοσελίδα : http://msc.it.teithe.gr
Ηλ. ταχυδρομείο : sec-msc@it.teithe.gr
Διεύθυνση : Τ.Θ. 141, Θεσσαλονίκη, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 57400, ΕΛΛΑΔΑ
Δρ. Παναγιώτης Αδαμίδης : 2310791260
Δρ. Χρήστος Ηλιούδης : 2310013945