ΑΤΕΙΘ > ΚΟΜΒΟΣ ΣΤΕΦ > ΗΛΕ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

Πληροφορίες

Διάρκεια σπουδών : 8 εξάμηνα.
Επίπεδο σπουδών : Προπτυχιακό.
Ιστοσελίδα : http://www.el.teithe.gr
Ηλ. ταχυδρομείο : infoel@el.teithe.gr
Διεύθυνση : ΣΙΝΔΟΣ, Τ.Θ. 141, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 57400, ΕΛΛΑΔΑ
: 2310 791621
ΜΠΑΜΙΟΣ Χ. : 2310 791622