ΑΤΕΙΘ > ΚΟΜΒΟΣ ΣΤΕΓ > Φ.Π.

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Πληροφορίες

Διάρκεια σπουδών : 8 εξάμηνα.
Επίπεδο σπουδών : Προπτυχιακό.
Ηλ. ταχυδρομείο : gramcp@cp.teithe.gr
Διεύθυνση : ΣΙΝΔΟΣ, ΤΘ 141, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 57400, ΕΛΛΑΔΑ
Σοφία Τσιτουρίδου : 2310-791323
Νικήτας Καραγιαννίδης : 2310-791321