ΑΤΕΙΘ > ΚΟΜΒΟΣ ΣΔΟ > ΒΙΒΛ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πληροφορίες

Διάρκεια σπουδών : 8 εξάμηνα.
Επίπεδο σπουδών : Προπτυχιακό.
Ιστοσελίδα : http://www.libd.teithe.gr
Ηλ. ταχυδρομείο : infolibd@libd.teithe.gr
Διεύθυνση : ΣΙΝΔΟΣ, ΤΘ 141, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 57400, ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤ. ΡΑΜΠΟΤΑΣ : 2310-791186
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ-ΣΑΜΙΩΤΗ : 2310-791185