ΑΤΕΙΘ > ΚΟΜΒΟΣ ΣΕΥΠ > ΙΑΤΡ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Πληροφορίες

Διάρκεια σπουδών : 8 εξάμηνα.
Επίπεδο σπουδών : Προπτυχιακό.
Διεύθυνση : ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 57400, ΕΛΛΑΔΑ
ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΣΟΥΡΝΑ : 2310791512
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ : 2310791485