ΑΤΕΙΘ > ΚΟΜΒΟΣ ΣΔΟ > ΤΟΥΡ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘ.: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Πληροφορίες

Διάρκεια σπουδών : 8 εξάμηνα.
Επίπεδο σπουδών : Προπτυχιακό.
Ιστοσελίδα : http://www.tour.teithe.gr/
Ηλ. ταχυδρομείο : rdoffice@tour.teithe.gr
Διεύθυνση : ΣΙΝΔΟΣ, ΤΘ 141, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 57400, ΕΛΛΑΔΑ
ΠΟΠΗ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗ : 2310-791184
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ : 2310-791180