ΑΤΕΙΘ > ΚΟΜΒΟΣ ΣΔΟ > ΔΙΑΦ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Πληροφορίες

Διάρκεια σπουδών : 8 εξάμηνα.
Επίπεδο σπουδών : Προπτυχιακό.
Ιστοσελίδα : http://www.mkt.teithe.gr/
Διεύθυνση : ΣΙΝΔΟΣ, ΤΘ 141, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 57400, ΕΛΛΑΔΑ
Ι.ΡΟΥΣΙΑ, Ε. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ : 2310 791188
ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ :