ΑΤΕΙΘ > ΚΟΜΒΟΣ ΣΤΕΦ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Προπτυχιακά τμήματα

ΕΡΓ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
Διάρκεια σπουδών : 8 εξάμηνα.
Επίπεδο σπουδών : Προπτυχιακό.
Λεπτομέρειες

ΗΛΕ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
Διάρκεια σπουδών : 8 εξάμηνα.
Επίπεδο σπουδών : Προπτυχιακό.
Ιστοσελίδα : http://www.el.teithe.gr
Λεπτομέρειες

ΠΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
Διάρκεια σπουδών : 8 εξάμηνα.
Επίπεδο σπουδών : Προπτυχιακό.
Ιστοσελίδα : http://www.it.teithe.gr/
Λεπτομέρειες

ΑΥΤ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.
Διάρκεια σπουδών : 8 εξάμηνα.
Επίπεδο σπουδών : Προπτυχιακό.
Λεπτομέρειες

ΟΧΗΜ

ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Διάρκεια σπουδών : 8 εξάμηνα.
Επίπεδο σπουδών : Προπτυχιακό.
Λεπτομέρειες

Μεταπτυχιακά τμήματα

ΠΜΣΠΛ

ΤΜΗΜΑ Π.Μ.Σ. Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου
Διάρκεια σπουδών : 4 εξάμηνα.
Επίπεδο σπουδών : Μεταπτυχιακό.
Ιστοσελίδα : http://msc.it.teithe.gr
Λεπτομέρειες