ΑΤΕΙΘ > ΚΟΜΒΟΣ ΣΕΥΠ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Προπτυχιακά τμήματα

ΙΑΤΡ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Διάρκεια σπουδών : 8 εξάμηνα.
Επίπεδο σπουδών : Προπτυχιακό.
Λεπτομέρειες

ΝΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Διάρκεια σπουδών : 8 εξάμηνα.
Επίπεδο σπουδών : Προπτυχιακό.
Λεπτομέρειες

ΜΑΙΕ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
Διάρκεια σπουδών : 8 εξάμηνα.
Επίπεδο σπουδών : Προπτυχιακό.
Λεπτομέρειες

ΒΡΕΦ

ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ
Διάρκεια σπουδών : 8 εξάμηνα.
Επίπεδο σπουδών : Προπτυχιακό.
Λεπτομέρειες

ΦΥΣΙ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Διάρκεια σπουδών : 8 εξάμηνα.
Επίπεδο σπουδών : Προπτυχιακό.
Λεπτομέρειες

ΑΙΣΘ

ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ
Διάρκεια σπουδών : 8 εξάμηνα.
Επίπεδο σπουδών : Προπτυχιακό.
Λεπτομέρειες

Μεταπτυχιακά τμήματα

ΜΕΤΝΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΜΣ "ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ"
Διάρκεια σπουδών : 4 εξάμηνα.
Επίπεδο σπουδών : Μεταπτυχιακό.
Ιστοσελίδα : http://www.diabetes.teithe.gr
Λεπτομέρειες